REKRUTACJA PROFESORÓW

To znowu ja - Fili!

Na początku zapoznajmy się nieco...

Podaj swoje podstawowe informacje

najlepiej fikcyjne, które użyjesz wyłącznie na potrzeby działalności w szkole

Miło poznać, !

Przejdźmy teraz do szczegółów dotyczących Twojego przedmiotu...

Pamiętaj, że im więcej informacji zawrzesz, tym lepiej!

Wybór roczników

określ, na którym (bądź których) roczniku(ach) chcesz nauczać.
Wybór któregokolwiek ze Stopnia III oznacza wstępną zgodę na pracę jako Mentor

Preferencje czasowe

na podstawie poniższych wskazań będzie nam łatwiej ułożyć rozkłady zajęć


Program Zajęć

podaj link do swojego Planu Nauczania lub opisz poniżej

Weryfikuję dane...