Dostępne Okna Rekrutacyjne

Okno Rekrutacyjne: luty - marzec 2024 | Wykładowcy
Data otwarcia Rekrutacji 19.02.2024, godz: 12:00
Data zamknięcia Rekrutacji 08.03.2024, godz: 12:00
Status OTWARTE


Moduł rekrutacji by William Lefèvre-Castillo