System Oceniania i Punktacji

System Oceniania

Szkoła Magii i Czarodziejstwa Ilvermorny umożliwia opracowanie i stosowanie własnego systemu oceniania, wyłącznie w przypadku, gdy nie różni się on znacznie od wewnątrzszkolnego. Ponadto, warunki klasyfikacji przedmiotowej muszą być zgodne z postanowieniami zawartymi w Ofercie Edukacyjnej.

 

Uchwalono przez Zarząd SMiC Ilvermorny

w dniu 07.01.2024

Ostatnia aktualizacja: 07.01.2024
(Zarząd SMiC Ilvermorny)

Skala Procentowa Ocen
nazwa oceny skrót przedział procentowy
Wybitny W 100 - 95 %
Powyżej Oczekiwań PO 94 - 79 %
Zadowalający Z 78 - 66 %
Nędzny N 65 - 50 %
Okropny O 49 - 30 %
Troll T < 30 %
Skala Średnia Ocen
nazwa oceny skrót przedział procentowy
Wybitny W 5.7 >
Powyżej Oczekiwań PO 5.69 - 4.9
Zadowalający Z 4.89 - 4.0
Nędzny N 3.99 - 2.5
Okropny O 2.49 - 1.9
Troll T < 1.9

 

Poprawa ocen leży w kwestii danego wykładowcy. Jedyny wypadek, kiedy poprawa oceny musi zostać umożliwiona, jest wtedy, gdy uczeń otrzymał ocenę Troll. Maksymalna ilość popraw w takim przypadku to jedna.

System Punktacji

Wszelkie aktywności podejmowane w placówce, muszą być rozliczane na podstawie poniższych rozpisek. W wyjątkowych sytuacjach, Władze SMiC Ilvermorny zastrzegają sobie o podejmowaniu decyzji bez oparcia w poniższych wykazach.

ROZRYWKA

rodzaj wydarzenia max. ilość punktów
Konkurs Wykładowcy +70 pkt.
Aktywność podczas wykładów +30 pkt.
Udział w wydarzeniu wewnątrzszkolnym +20 pkt.
Udział w wydarzeniu pozaszkolnym +50 pkt.
Reklama Ilvermorny, za pojedynczą +3 pkt.
Gratyfikacja za podium w zabawie *do ustalenia z Władzami

 

WYNAGRODZENIE ZA SPRAWOWANIE FUNKCJI:

nazwa funkcji ilość punktów
Prefekt Naczelny +10 pkt.
Prefekt Domu +5 pkt.
Prowadzący wydarzenie wewnątrzszkolne +5 pkt.

 

PUNKTACJA WYKŁADOWCÓW

Wykładowcy mają możliwość brania udziału w wydarzeniach organizowanych wewnątrz szkoły oraz w tych, w których Szkoła wyraziła zgodę na udział. Dodatkowo, cotygodniowo rozliczani są ze swoich obowiązków, dopełnienie poszczególnego nagradzane jest punktami dodatnimi, za niewypełnienie- ujemne.

nazwa obowiązku, funkcji dopełnione niedopełnione

Dziennik lekcyjny

(uzupełnienie przeprowadzonej lekcji)

+ 3 pkt
- 5 pkt

Obecność na zajęciach

+3 pkt - 5 pkt *

Udział w wydarzeniach wewnątrzszkolnych

+5 pkt  

Udział w wydarzeniach pozaszkolnych

+10 pkt  

Gratyfikacja za podium w zabawie

1/2 pkt dla Studentów  

Reklama Ilvermorny (za jedną)

+2 pkt  

Udział w konkursach

1/2 pkt dla Studentów  

Sprawowanie funkcji Opiekuna Domu

+ 10 pkt  

Obecność na radach pedagogicznych

+ 5 pkt - 10 pkt *

Wstawienie konkursu na stronę (w wyznaczonym terminie)

+ 5 pkt - 10 pkt *

Prowadzenie zabawy

+ 5 pkt - 10 pkt **

* - w przypadku nieusprawiedliwienia;  ** -  w przypadku zobowiązania się, braku obecności i nieusprawiedliwienia  
Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności
Jak wyłączyć cookies?
Cyberbezpieczeństwo
ROZUMIEM