Administracja Ilvermorny

Poznaj team, odpowiedzialny za całe to zamieszanie!

Władze Rektorskie SMiC Ilvermorny
organ wykonawczy

KADENCJA STYCZEŃ - KWIECIEŃ 2024 (I KADENCJA)

ZAKRES OBOWIĄZKÓW:

Organizacja, reprezentacja i koordynacja pracy Władz Rektorskich
Powoływanie Prorektorów na kadencję
Powoływanie Rady Rektoratu w drodze wyborów
Koordynacja Rekrutacji (Okien Rekrutacyjnych)

Kontrola rozliczeń konkursowych
Opieka nad Izbą Pamięci
Podsumowanie Tygodnia + Rozliczenia Wykładowców
Wizytacje

 

Prorektorzy

ZAKRES OBOWIĄZKÓW:

Organizacja, reprezentacja i koordynacja Kadry Pedagogicznej

Opieka nad Nauczycielami
Opieka nad Opiekunami
Organizacja Zastępstw i Nadrobień
Zarządzanie Kadrami Administracji Szkoły

ZAKRES OBOWIĄZKÓW:

Koordynacja edukacji Studentów

Kontrola rozliczeń punktowych (gratyfikacyjnych)
Opieka nad Gazetką
Opieka nad Prefektami
Opieka nad Studentami

ZAKRES OBOWIĄZKÓW:

Koordynacja pracy Administracji Szkoły

Opieka nad Dokumentacją
Opieka nad serwerem Discord
Plan Zajęć
Zatwierdzanie Planów Nauczania

 

Zarząd SMiC Ilvermorny
organ kontrolny

KADENCJA LUTY 2024 - ? (II KADENCJA)

ZAKRES OBOWIĄZKÓW:

Organizacja, reprezentacja i koordynacja pracy Zarządu Szkoły
Koordynacja wyborów Rektora SMiC Ilvermorny


Koordynacja wydawania świadectw, dyplomów i nagród punktowych
Opieka nad Social Mediami
Przygotowanie materiałów graficznych
Reprezentowanie Szkoły na tle międzyszkolnym + Współprace

 

Członkowie Zarządu

ZAKRES OBOWIĄZKÓW:

Zakres koordynacji: HR

Akcja Reklama
Harmonogram Roku
Opieka nad Gazetką
Opieka nad Ofertą Rozrywek

ZAKRES OBOWIĄZKÓW:

Zakres koordynacji: Sprawy techniczne

Techniczna koordynacja Rekrutacji (Okien Rekrutacyjnych)
Opieka nad Botami Szkolnymi
Opieka nad Dokumentacją
Opieka nad Stroną

Rada Rektoratu
organ inicjujący

KADENCJA STYCZEŃ - KWIECIEŃ 2024 (I KADENCJA)

 

NIE POWOŁANO  
Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności
Jak wyłączyć cookies?
Cyberbezpieczeństwo
ROZUMIEM